Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

Thiết bị biểu quyết tại chỗ ngồi DICENTIS

Thiết bị biểu quyết tại chỗ ngồi DICENTIS

Thiết bị biểu quyết tại chỗ ngồi DICENTIS

1. Giới thiệu về thiết bị biểu quyết tại chỗ ngồi DICENTIS

Chức năng của thiết bị âm thanh hội thảo DICENTISthiết bị hội thảo không dây DICENTIS có thể được mở rộng bằng cách sử dụng giấy phép tùy chọn. Giấy phép biểu quyết tại chỗ ngồi sẽ kích hoạt chức năng biểu quyết của thiết bị hội thảo với khả năng mở rộng. Thiết bị hội thảo đa phương tiện DICENTIS hoặc thiết bị hội thảo không dây với khả năng mở rộng DICENTIS. Số lượng giấy phép phải tương ứng với số lượng thiết bị cần biểu quyết. Giấy phép được cung cấp dưới dạng một mã kích hoạt và được bật giống như các mã kích hoạt khác trong DICENTIS và hệ thống âm thanh hội thảo DICENTIS.
  • Quy trình biểu quyết thuận tiện cho người dùng
  • Có thể hiển thị tự động lựa chọn và kết quả biểu quyết trên thiết bị hội thảo đa phương tiện và thiết bị hội thảo với khả năng mở rộng DICENTIS
  • Sử dụng lại các giấy phép biểu quyết cho các chỗ ngồi mới nếu đã xóa các chỗ ngồi cũ
  • Các nút biểu quyết có màu sắc trực quan để dễ sử dụng

2. Chức năng của thiết bị biểu quyết tại chỗ ngồi DICENTIS

Giấy phép "biểu quyết tại chỗ ngồi" cho phép tính năng biểu quyết bảo mật trong hệ thống hội thảo DICENTIS, được tối ưu hóa cho các hội đồng và quốc hội. Trong vòng biểu quyết, mỗi thiết bị đa phương tiện, thiết bị hội thảo với khả năng mở rộng DICENTIS hoặc thiết bị hội thảo không dây với khả năng mở rộng DICENTIS được cấp phép có thể được dùng để biểu quyết cho bộ câu trả lời đã lựa chọn. Có thể tự động hiển thị tổng số và lựa chọn biểu quyết trên thiết bị hội thảo đa phương tiện, thiết bị hội thảo với khả năng mở rộng, hệ thống hội thảo không dây với khả năng mở rộng DICENTIS, đảm bảo quy trình quyết định hợp lệ và hiệu quả.

Thiết bị hội thảo không dây DICENTIS

Giấy phép biểu quyết tại chỗ DICENTIS cho phép quản lý tiến trình biểu quyết trên giao diện web của điểm truy cập không dây DICENTIS. Giao diện trình duyệt web có các tùy chọn cho:
• nhập mô tả chủ đề biểu quyết.
• chọn bộ câu trả lời: thuận/chống, thuận/chống/phiếu trắng, thuận/chống/phiếu trắng/dnpv, có/không, có/ không/phiếu trắng, có/không/phiếu trắng/dnpv.
• mở, giữ, tiếp tục và đóng vòng biểu quyết.
• hiển thị kết quả.
Người tham gia có thiết bị hội thảo không dây với khả năng mở rộng DICENTIS cùng với giấy phép biểu quyết có thể:
• xác nhận sự hiện diện của họ trong vòng biểu quyết.
• trả lời biểu quyết bằng cách sử dụng nút biểu quyết có màu với các biểu tượng rõ ràng.
• xem kết quả trên màn hình của thiết bị thông qua các biểu đồ thanh có màu.

Hệ thống hội thảo DICENTIS

Thiết bị âm thanh hội thảo đa phương tiện DICENTIS hoặc người tham gia có quyền ‘quản lý cuộc họp’ kiểm soát hoàn toàn quy trình biểu quyết và có thể:
• sắp đặt toàn bộ những người tham gia vào màn hình biểu quyết.
• mở biểu quyết.
• giữ biểu quyết.
• tiếp tục biểu quyết.
• đóng biểu quyết.
Người tham gia có thiết bị hội thảo đa phương tiện, thiết bị hội thảo với khả năng mở rộng. Thiết bị hội thảo với chức năng biểu quyết DICENTIS được cấp phép biểu quyết có thể trả lời biểu quyết bằng cách chạm vào các nút đại diện (thuận, chống hoặc phiếu trắng) trên màn hình hoặc nút chạm trên thiết bị của họ.
Để sử dụng dễ dàng:
• các nút biểu quyết có màu xanh lục, đỏ và vàng.
• bóng của các nút biểu quyết được thiết kế để người mù màu có thể nhìn rõ biểu quyết nào họ có thể trả lời.
• các kết quả biểu quyết được hiển thị dưới dạng biểu đồ thanh và được tô màu xanh lục, đỏ và vàng để giúp dễ hiểu hơn.
• có thể hiển thị kết quả trung gian cũng như kết quả cuối cùng (Thuận, Chống và Phiếu Trắng) trên màn hình của thiết bị hội thảo đa phương tiện, thiết bị hội thảo với khả năng mở rộng DICENTIS.

Bộ phận đi kèm

Số lượng                 Thành phần
1                              Email có thông tin kích hoạt giấy phép

Thông tin đặt hàng thiết bị biểu quyết tại chỗ ngồi DICENTIS

Giấy phép phần mềm DICENTIS để cho phép biểu quyết tại chỗ ngồi trong thiết bị hội thảo đa phương tiện DICENTIS, thiết bị hội thảo với khả năng mở rộng DICENTIS và thiết bị không dây vởi khả năng mở rộng DICENTIS.
Số đặt hàng DCNM-LSVT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét